Dziennikarstwo zdrowia, stylu i urody (studia dwuletnie magisterskie)
Przemiany na rynku mediów zawiązane z rewolucją technologiczną wpłynęły na rozwój dziennikarstwa zdrowia, mody i urody poprzez powstanie wielkiej liczby nowych nadawców profesjonalnych ( strony WWW ) oraz inicjatyw społecznych dotyczących tej dziedziny, takich jak społecznościowe portale modowe i lifestylowe, portale dotyczące zdrowego stylu życia i pielęgnacji urody.

Specjalność dziennikarstwo zdrowia, stylu i urody utworzonej w DSW  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na dziennikarzy posiadających specjalistyczną wiedzę na temat zdrowia, mody i urody. Adresatami specjalności będą absolwenci studiów licencjackich z zakresu: dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kosmetologii, pielęgniarstwa, turystyki, fizjoterapii, filologii, nauk politycznych, historii sztuki, nauk o zdrowiu, dietetyki, pedagogiki, absolwenci uczelni artystycznych. Proponujemy studia drugiego stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzone przez cztery semestry. Absolwent specjalności zostaje wyposażony w umiejętności m.in.: przygotowywania i redagowania tekstów prasowych i online, przygotowania profesjonalnych sesji, aranżowania zdjęciowych sesji modowych, stylizacji i wizażu, zasad pielęgnacji ciała oraz wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw medycyny estetycznej, kosmetologii, dietetyki oraz zarządzania. W trakcie trwania studiów zaplanowaliśmy m.in. takie przedmioty jak : media lifestylowe, historia mody i urody, elementy stylizacji i wizażu, kontakty z mediami i kreowanie wizerunku publicznego, zasady projektowania stroju, promocja zdrowia, organizacja imprez (promujących zdrowy styl życia), promocja i zarządzanie usługami SPA i Wellnes. Zajęcia są prowadzone przez uznanych specjalistów związanych z branżą mody i urody.

Celem specjalności dziennikarstwo zdrowia, stylu i urody na dwuletnich studiach magisterskich jest przygotowanie zawodowe specjalisty w zakresie:

• dziennikarstwa zdrowia i urody, (prasowego, telewizyjnego, radiowego i internetowego),
• dziennikarstwa mody (prasowego, telewizyjnego, radiowego i internetowego),
• dziennikarstwa lifestylowego (prasowego, telewizyjnego, radiowego i internetowego) obejmującego życie gwiazd,
• organizacji i promocji eventów w świecie mody i show biznesu,
• managera mody, stylisty i wizażysty,
• managera usług SPA i Wellnes

Harmonogram zajęć: studia stacjonarne   studia niestacjonarne